THÔNG TIN LIÊN HỆ

Giám Đốc Kinh Doanh
Ông: Nguyễn Thành Đô – Giám Đốc Kinh Doanh

Tôi: Nguyễn Thành Đô – Hiện đang là Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Số Phone/Zalo: 0933.513.986

Email: thanhdocuongthinhphat@gmail.com

Ông: Hà Nguyễn Trí Tài – Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Tôi: Hà Nguyễn Trí Tài – Hiện đang là Phó Giám Đốc Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Số Phone/Zalo: 0906.696.030

Email: tritaidipro@gmail.com

 

Ông: Phan Hồng Sơn – Trưởng Phòng Kinh Doanh

Tôi: Phan Hồng Sơn – Hiện đang là Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7

Số Phone/Zalo: 0947.600.392

Email:

Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh - Trường Phòng Kinh Doanh
Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trường Phòng Kinh Doanh

Tôi: Nguyễn Thị Ngọc Anh – Hiện đang là Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0972.239.839

Email: ngocanh161186@gmail.com

Tôi: Phù Thị Quỳnh Như – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0908.214.115

Email: nhubds@gmail.com

Tôi: Trần Quang Đoàn – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0938.172.179

Email: quangdoan.land@gmail.com

Ông: Nguyễn Thành Luân - Phó Phòng Kinh Doanh
Ông: Nguyễn Thành Luân – Phó Phòng Kinh Doanh

Tôi: Nguyễn Thành Luân – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0941.333.783

Email: luannguyen22689@gmail.com

Ông: Nguyễn Văn Hạnh - Phó Phòng Kinh Doanh
Ông: Nguyễn Văn Hạnh – Phó Phòng Kinh Doanh

Tôi: Nguyễn Văn Hạnh – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  7 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0908.237.735

Email: vanhanhdipro@gmail.com

Ông: Bùi Tiến Công - Phó Phòng Kinh Doanh
Ông: Bùi Tiến Công – Phó Phòng Kinh Doanh

Tôi: Bùi Tiến Công – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0937.296.836

Email: buitiencong10@gmail.com

Bà: Nguyễn Thị Thanh Phùng - Phó Phòng Kinh Doanh
Bà: Nguyễn Thị Thanh Phùng – Phó Phòng Kinh Doanh

Tôi: Nguyễn Thị Thanh Phùng – Hiện đang là Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0937.336.005

Email:phungnguyen789@gmail.com

Tôi: Trần Thị Ngọc Huyền – Hiện đang là Quản Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0936.153.168

Email:ttnhuyen@gmail.com

Ông: Lê Tuấn Vũ - Trợ Lý Kinh Doanh
Ông: Lê Tuấn Vũ – Trợ Lý Kinh Doanh

Tôi: Lê Tuấn Vũ – Hiện đang là Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0936.374.748

Email:letuanvu.ksxd@gmail.com

Ông: Trần Trường An - Trợ Lý Kinh Doanh
Ông: Trần Trường An – Trợ Lý Kinh Doanh

Tôi: Trần Trường An – Hiện đang là Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0901.744.005

Email:junanwind@gmail.com

Ông: Lê Minh Thiện - Quản Lý Kinh Doanh
Ông: Lê Minh Thiện – Quản Lý Kinh Doanh

Tôi: Trần Trường An – Hiện đang là Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần ĐT-DV Địa Ốc Cường Thịnh Phát (Bình Dương)

Tôi đã có hơn  3 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành bất động sản..

HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ 24/7 

Số Phone/Zalo0933.935.191

Email:minhthien18101987@gmail.com